Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Audyt, raport, wytyczne

Przeprowadziliśmy analizę ilościową i jakościową tekstów tworzonych w różnych departamentach Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Nasz końcowy raport wskazał pracownikom ministerstwa prostszy i skuteczniejszy sposób pisania.

Przeanalizowaliśmy automatycznie narzędziem Jasnopis 1904 teksty napisane przez pracowników różnych departamentów MFiPR. Wyniki analizy ilościowej pozwoliły nam wstępnie oszacować stopień skomplikowania tekstów i wybrać te, którym należało się przyjrzeć bliżej w kolejnym etapie badania. Przeczytaliśmy wnikliwie zróżnicowaną, reprezentatywną próbkę 360 pism, aby poddać je analizie jakościowej. Badaliśmy zarówno pisma formalnoprawne, publikacje czy regulaminy, jak i teksty ze strony internetowej i portali społecznościowych.

Efekty

12 raportów cząstkowych z badania dla poszczególnych departamentów ministerstwa oraz raport główny z rekomendacjami dotyczącymi tworzenia prostych tekstów.

Jaka korzyść była najważniejsza dla klienta?

„Gdy czytałam wszystkie raporty, wiele się z nich dowiedziałam i nauczyłam. Jestem pod wrażeniem Państwa propozycji - jak długie, trudne zdania, można podzielić, uprościć i nadać im zgrabne brzmienie. Część tej wiedzy staram się już stosować. Nawet w życiu prywatnym”.

Zespół Badań i Ewaluacji
Departament Promocji Funduszy Europejskich
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Bądźmy w kontakcie!
Chcesz dowiedzieć się więcej o Jasnopisie, nawiązać współpracę, zamówić usługi?
Skorzystaj z formularza:
Skorzystanie z formularza oznacza zgodę na naszą politykę prywatności i regulamin
Zadzwoń do nas:
+48 22 11 00 116
Napisz e-mail:
kontakt@jasnopis.pl
poznaj nasze inne realizacje