Zasady korzystania z aplikacji Jasnopis

Jasnopis to autorska aplikacja, która mierzy zrozumiałość tekstu napisanego w języku polskim. Analizuje formę językową tekstu i podaje stopień jego trudności (1 – teksty najłatwiejsze, zrozumiałe dla wszystkich; 7 – teksty najtrudniejsze). Wylicza także tzw. indeks mglistości, na którego podstawie umożliwia zdefiniowanie docelowego wykształcenia odbiorcy.

Działanie programu oparte jest na wynikach badań psycholingwistycznych, w których wzięło udział ponad 3,5 tys. respondentów.

Jasnopis analizuje język tekstu, który dajemy do oceny. Oblicza kilkanaście wskaźników, które świadczą o stopniu jego trudności, np. średnią długość zdań czy procent imiesłowów. Zaznacza też wyrazy, które mogą być zbyt trudne dla odbiorcy, za długie zdania oraz najtrudniejsze akapity. Czasem podpowiada, jakimi wyrazami można zastąpić wyrazy oznaczone jako trudne.

Nie pobieramy opłat za korzystanie z aplikacji dla tekstów do 3600 znaków (dwie znormalizowane strony maszynopisu).

I choć przechowujemy teksty maksymalnie 24 godziny, to pamiętaj, że Jasnopis nie jest przeznaczony do przetwarzania tekstów zawierających dane osobowe, informacje poufne lub jakiekolwiek inne treści podlegające ochronie. Nie przesyłaj nam w związku z tym tekstu, który zawiera takie dane i informacje lub usuń je przed wysłaniem. Wszystkie nasze działania na tekstach są automatyczne, a ich jedynym celem jest analiza tekstu.

Zakazujemy używania automatycznych skryptów do odpytywania narzędzia. Aby korzystać z aplikacji, potrzebujesz dostępu do internetu oraz przeglądarki typu: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera – w aktualnej wersji.

Uwagi i zastrzeżenia do aplikacji zgłaszaj na adres: kontakt@jasnopis.pl

Te zasady obowiązują od 26 listopada 2021 roku.