JASNOPIS
Jasnopis jest narzędziem informatycznym, które potrafi zmierzyć zrozumiałość tekstu, wskazać jego trudniejsze fragmenty i zaproponować poprawki. Wylicza także tzw. indeks mglistości. Narzędzie analizuje formę językową tekstu i podaje stopień jego trudności w skali od 1 do 7. Wynik „1” oznacza teksty najłatwiejsze, zrozumiałe dla wszystkich. „7” oznacza teksty najtrudniejsze - dla specjalistów w dziedzinie, której dotyczy tekst.

Aplikacja służy do sprawdzania stopnia trudności różnych tekstów polskich. Pozwala także uwzględniać wiek lub wykształcenie odbiorcy. Na przykład jeśli podamy wiek adresata tekstu, to Jasnopis zaznaczy akapity zbyt trudne dla odbiorcy w tym wieku. Dokładniej mówiąc, zaznaczy te akapity, które mają wskaźnik mglistości większy o dwa lub trzy niż dopuszczalny dla danego odbiorcy.

Działanie aplikacji poparte jest rzetelnymi badaniami naukowymi prowadzonymi przez zespół językoznawców, psychologów, informatyków i statystyków.