WYBIERZ ŹRÓDŁO
  Wklej tekst
  Znajdź dokument
USTAWIENIA ZAAWANSOWANE
DANE (maks. 3600 znaków)
Wklej tekst poniżej:
Wybierz dokument z komputera (maks. 1 MB):
TEKST JEST PRZETWARZANY (ZA CHWILĘ NASTĄPI PRZEKIEROWANIE NA STRONĘ WYNIKÓW)

Uwaga:

Ponieważ bardzo wzrosła liczba użytkowników aplikacji, musimy ograniczyć długość analizowanych tekstów do 3600 znaków. Mamy nadzieję, że odczują to Państwo ostatecznie jako korzyść. Darmowa wersja systemu, którą tu udostępniamy, zacznie dzięki temu działać szybciej i płynniej.

Jednocześnie informujemy, że można u nas zamówić taką wersję narzędzia, która będzie ściśle dopasowana do Państwa potrzeb. Będzie ona:
  • oceniać teksty dowolnej długości;
  • zawierać słownik wyrazów trudnych dostosowany do tematyki i stylu tekstów, które najczęściej Państwo poddają ocenie;
  • współpracować z narzędziami, którymi posługują się Państwo na co dzień w pracy.
Oferujemy również:
  • szkolenia z zakresu prostej komunikacji;
  • analizy serwisów internetowych, książek i innego rodzaju zbiorów tekstów.
Zapraszamy do kontaktu:

mail oferta@jasnopis.pl;
telefon (+48) 511 000 666.

0%